Veri saklama özeti

Bu özette, kullanıcı verilerinin saklanması için varsayılan kategoriler ve amaçlar gösterilmektedir. Belirli alanların, burada listelenenlerden daha özel kategorileri ve amaçları olabilir.

Site

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi belirtilmemiş

Kullanıcılar

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi belirtilmemiş

Kurs kategorileri

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi belirtilmemiş

Kurslar

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi belirtilmemiş

Etkinlik modülleri

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi belirtilmemiş

Bloklar

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi belirtilmemiş