Podsumowanie przechowywania danych

To podsumowanie przedstawia domyślne kategorie i cele przechowywania danych użytkownika. W niektórych obszarach mogą być określone kategorie i cele bardziej konkretne od wymienionych poniżej.

Serwis

Cel

Okres przechowywania
Nie zdefiniowano okresu przechowywania

Użytkownicy

Cel

Okres przechowywania
Nie zdefiniowano okresu przechowywania

Kategorie kursów

Cel

Okres przechowywania
Nie zdefiniowano okresu przechowywania

Kursy

Cel

Okres przechowywania
Nie zdefiniowano okresu przechowywania

Moduły aktywności

Cel

Okres przechowywania
Nie zdefiniowano okresu przechowywania

Bloki

Cel

Okres przechowywania
Nie zdefiniowano okresu przechowywania