Resum de retenció de dades

Aquest resum mostra les categories i propòsits predeterminats per retenir les dades d'usuari. Algunes àrees poden tenir categories i propòsits més específics que els que s'indiquen aquí.

Lloc

Propòsit

Període de retenció
No s'ha definit cap període de retenció

Usuaris

Propòsit

Període de retenció
No s'ha definit cap període de retenció

Categories de cursos

Propòsit

Període de retenció
No s'ha definit cap període de retenció

Cursos

Propòsit

Període de retenció
No s'ha definit cap període de retenció

Mòduls d'activitat

Propòsit

Període de retenció
No s'ha definit cap període de retenció

Blocs

Propòsit

Període de retenció
No s'ha definit cap període de retenció